หลักสูตร คอร์สครู โยคะฟลาย รุ่น 27 Yoga Fly Instructor Course XXVII

หลักสูตร คอร์สครูสอนโยคะฟลาย และเทรนชนิดเข้มข้น รุ่นที่ 27 Yoga Fly Instructor Course (YFIC) XXVII หลักสูตรสากล (Internatinal Certificate) จากสถาบัน TWO Fairy Yoga ที่ได้รับการรับรองหลักสูตร โดย World Yoga Alliance  English Version Click here : https://twofairyyoga.com/aerialyogainstructorcourse/ หลักสูตรครูผู้สอน และผู้ฝึกโยคะฟลายแบบเข้มเข้น จำนวน…

Continue Reading หลักสูตร คอร์สครู โยคะฟลาย รุ่น 27 Yoga Fly Instructor Course XXVII