คอร์สครูโยคะฟลาย ออนไลน์ (ต่อยอด)

หลักสูตร คอร์สครูสอนโยคะฟลาย และเทรนชนิดเข้มข้น รุ่นที่ 27 Yoga Fly Instructor Course (YFIC) XXVII หลักสูตรสากล (Internatinal Certificate) จากสถาบัน TWO Fairy Yoga ที่ได้รับการรับรองหลักสูตร โดย World Yoga Alliance  English Version Click here : https://twofairyyoga.com/aerialyogainstructorcourse/ หลักสูตรครูผู้สอน และผู้ฝึกโยคะฟลายแบบเข้มเข้น จำนวน 50…

Continue Readingคอร์สครูโยคะฟลาย ออนไลน์ (ต่อยอด)